Rekonštrukcia Starohájskej ulice v Trnave sa začne už v prvom júlovom týždni, doprava bude obmedzená


Foto: Rekonštrukcia Starohájskej ulice v Trnave sa začne už v prvom júlovom týždni, doprava bude obmedzená Foto: Mesto Trnava

Už v prvom júlovom týždni sa začne rekonštrukcia Starohájskej ulice v Trnave. Mesto v dvoch etapách prác opraví 338-metrový úsek od kruhovej križovatky na Clementisovej ulici až po križovatku s Hlbokou ulicou.

Rekonštrukcii komunikácie predchádza realizácia projektu revitalizácie lávky pre peších, ktorá spája polikliniku a sídlisko Hlboká. Súčasťou projektu je aj úprava priľahlých plôch.

Rekonštrukcia bude prebiehať v dvoch etapách

  • Prvá etapa sa začne už 2. júla a vyžiada si úplné uzatvorenie úseku od križovatky s Hlbokou až po vchod do polikliniky.
  • Druhá etapa bude pokračovať od 16. júla, kedy bude uzavretý úsek od vchodu do polikliniky až po križovatku na Clementisovej.

Vjazd na parkovisko pri úrade Trnavského samosprávneho kraja a do polikliniky bude počas rekonštrukcie zabezpečený po celý čas jej trvania.

„Stavebné práce budú pozostávať z odfrézovania starého asfaltobetónového povrchu, výmeny betónových obrubníkov, výškovej úpravy liatinových poklopov a uličných vpustov a dobudovaní nových kanalizačných vpustov pri výjazde z parkoviska. Analýza konštrukčných vrstiev cesty georadarom neukázala ich narušenie, prípadné lokálne nedostatky konštrukcie, ktoré by sa mohli objaviť počas prác, budú opravené. Vo finále dostane komunikácia dve nové vrstvy asfaltobetónového povrchu,“ uviedol Pavol Tomašovič, hovorca Mesta Trnava.

Rekonštrukčné práce by mali ukončiť na konci mesiaca júl. Viac informácií o doprave počas 1. etapy a počas 2. etapy výstavby nájdete na stránke mesta Trnava. 

Prečítajte si viac:


Zdroj: Mesto Trnava