Čo hovoríte na lávku pre cyklistov v Kamennom mlyne? Príspevok nahnevaného Trnavčana vyvolal diskusiu


Foto: Čo hovoríte na lávku pre cyklistov v Kamennom mlyne? Príspevok nahnevaného Trnavčana vyvolal diskusiu
Galéria: 3 fotky
Foto: unsplash.com

Kolaudácia lávky pre cyklistov a peších v lokalite Kamenný mlyn sa mala uskutočniť ešte v decembri 2023. Jej vznik podnietila obava z bezpečnosti, keďže okolo Bieleho Kostola je cesta pomerne úzka a to predstavovalo pre cyklistov a rodiny s deťmi značné riziko. Lávka prepája Vodáreň a spomínaný Biely kostol a nadväzuje na už existujúci cyklochodník. Mesto na jej vybudovanie získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 854 739 eur.

Dnes je lávka predmetom občianskych diskusií. Jedna sa strhla aj pod príspevkom Trnavčana Tomáša. Ten tvrdí, že vysypaním násypu pod cyklochodník došlo k zmene existujúcej vodnej stavby, ktorá podlieha povoleniu od štátu. Mesto podľa neho však výstavbu rieši ako dopravnú stavbu v kompetencii miestneho stavebného úradu.

Aká je reakcia mesta?

Radnica označila informácie za nepravdivé. „Pri posudzovaní projektovej dokumentácie, ktoré je záväzné pre stavebný úrad, mal jednoznačne určiť príslušný orgán štátnej vodnej správy, že z vodohospodárskeho hľadiska ide o úpravu násypu vodnej stavby, ktorá podlieha vydaniu povolenia z jeho strany. Orgán však určil, že výstavba cyklotrasy podlieha iba vydaniu súhlasu,“ vysvetľuje mesto v stanovisku a dodáva, že požiadalo orgán štátnej vodnej správy – Okresný úrad Trnava o vyjadrenie k projektu stavby. Ten následne vo svojom vyjadrení určil podmienky pre stavebníka a vydal na stavbu súhlas.

V popise stavby sa uvádza, že projektová dokumentácia rieši výstavbu lávky pre cyklistov a peších, ktorá má byť vedená po násype v priestore Horného rybníka. „Vzhľadom na projekt stavby aj obsah vydaného súhlasu je zjavné, že dotknutý orgán mal jednoznačne vedomosť o násype na návodnej strane deliacej hrádze medzi rybníkmi, a pri vydávaní záväzného stanoviska, respektíve súhlasu, mal povinnosť stanoviť, že predmetný násyp pod cyklotrasou je vodnou stavbou. Preto v zmysle vodného zákona podlieha povoleniu orgánu štátnej vodnej správy. Príslušný orgán však túto skutočnosť neurčil, pričom presný dôvod nie je známy,“ tvrdí mesto.

Ako je to s kolaudáciou?

Autor príspevku Tomáš kritizuje aj kolaudáciu stavby, ktorá podľa neho nebola riadne vykonaná. „Kolaudácia mala byť pred Vianocami 2023. Nakoniec mesto povedalo, že chcelo len povolenie na dočasné užívanie. Podľa mojich informácií mesto Trnava nedonieslo so sebou žiadne príslušné technické dokumenty. Myslím, že to chceli rýchlo partizánsky ukončiť, aby nikto nemohol následne vzniesť požiadavky či pripomienky. Agrofarma však nesúhlasila,“ píše Tomáš na sociálnej sieti.

Tvrdí, že v súčasnosti nie je stavba skolaudovaná a ani nemá povolenie na dočasné užívanie. Takže cyklisti a peší, ktorí lávku využívajú, sa vlastne pohybujú po stavbe. Na mieste podľa neho nie je žiadne upozornenie, že by lávka nebola skolaudovaná.


Na stavbu bolo podľa radnice vydané právoplatné stavebné povolenie, ku ktorému sa vyjadroval aj orgán štátnej vodnej správy. Ten v tomto konaní nespochybnil postup mesta a ani neurčil dotknutú časť stavby, násyp, na samostatné konanie. „Tvrdiť to teraz, v čase kolaudácie stavby, preto nemožno považovať za odôvodnené, skôr to naznačuje pochybenia v úradnom postupe dotknutého orgánu. Mesto preto navrhlo vysporiadať sa s týmto pochybením riadnym spôsobom v kolaudačnom konaní, k tomuto návrhu však zatiaľ nedostalo žiadnu reakciu,“ dodáva hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.

Radnica tvrdí, že pri projekte dodržala všetky podmienky a ani ani počas realizácie stavby nepochybila či nekonala v rozpore so zákonom.

Galéria: 3 fotky

„Mesto sa samozrejme bráni a vyhovára, že ich nikto neupozornil, že sa jedná o vodnú stavbu. V stavebnom povolení však uvádza, že pred kolaudovaním cyklochodníka sa musí najprv skolaudovať násyp! Všetko sa mesto snaží hodiť na Okresný úrad Trnava,“ uzatvára Trnavčan. 

Pod príspevkom sa tiež strhla dynamická diskusia. „Keďže nestihli termín kolaudácie, tak peniaze budú musieť vrátiť, a keďže stavba už stojí a faktúry sú zaplatené, pôjde to z kasy mesta,“ uvažuje rezident Marek. Iná diskutujúca Gabika s ním nesúhlasí. „Neospravedlňujem pochybenia vo všeobecnosti, ale stále platí, že kto nič nerobí, ten nič nepokazí. V Trnave sa robí veľmi veľa,“ vraví Gabika.

„Zavádzajúce informácie šírené na Facebooku sú len ďalším pokusom devalvovať kvalitu mestských projektov zo strany istých záujmových skupín. Sú vzdialené realite,“ tvrdí trnavská radnica a odmieta, že by mesto malo o nejaké financie prísť.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu