FAKULTNÁ NEMOCNICA V TRNAVE: bezplatné parkovanie sa zhoršilo, personál aj pacienti sú nespokojní


Foto: FAKULTNÁ NEMOCNICA V TRNAVE:  bezplatné parkovanie sa zhoršilo, personál aj pacienti sú nespokojní Foto: Fakultná nemocnica v Trnave

Na začiatku letných prázdnin došlo na parkoviskách viacerých nemocníc, vrátane Fakultnej nemocnice v Trnave, k zmenám v parkovaní, vďaka ktorým môžu pacienti využívať parkovanie v areáloch nemocníc bezplatne až na štyri hodiny. Po niekoľkých mesiacoch sa ukazuje, že viacerých nemocniciach využívajú návštevníci novú lehotu naplno, čo spôsobuje niekoľko ďalších problémov. 

Tieto problémy zasiahli aj Fakultnú nemocnicu v Trnave, kde došlo k zavedeniu bezplatného parkovania na 4 hodiny. Už od začiatku zavedenia sa pritom návštevníci správali nedisciplinovane, a tým komplikovali dopravnú situáciu v areáli nemocnice. Navyše parkovaním na trávnikoch a chodníkoch obmedzovali priechodnosť vozidiel sanitiek, čo potvrdila aj samotná nemocnica.

Parkovanie v areáli  FN Trnava po uplynutí 4 hodín je bezplatné, nakoľko 4-hodinový interval otvorenia rámp v podstate pokrýva časový interval vyšetrení našich pacientov a výbery v ostatných hodinách by nám nepokryli vysoké náklady na prevádzku týchto rámp, preto sa rozhodlo vedenie nemocnice, že rampy budú  demontované, aby nedochádzalo k ich neustálym nákladným opravám. V súčasnosti sú v areáli FN Trnava obmedzené parkovacie podmienky vzhľadom k tomu, že prebieha rekonštrukcia tepelného hospodárstva a viacero cestných komunikácií vo FN je rozkopaných. Počet parkujúcich a tiež priemerný čas parkovania stúpol, presnú evidenciu nemáme. Pacienti, návštevníci a  zamestnanci nemocnice často nemajú kde zaparkovať, vodiči parkujú aj na pohotovostných priestoroch určených pre sanitné a zásobovacie vozidlá,“ uviedla hovorkyňa Fakultnej nemocnice V Trnave, Aneta Raciková. 

Z prieskumu vyplynulo, že personál aj návštevnici sú kritickí voči novému modelu parkovania

Zamestnanci nemocnice majú často problém nájsť parkovacie miesto v areáli Fakultnej nemocnice. Je pravdepodobné, že mnohí z tých, ktorí parkujú na parkovisku určenom pre pacientov a zamestnancov využívajú tieto miesta na iné účely a neoprávnene. Nemocnica nemá presné informácie o tom, koľko z parkujúcich je aj reálne návštevníkmi nemocnice.Podľa výsledkov dotazníkového prieskumu vedenie nemocnice usudzuje, že parkovisko je často využívané kvôli jeho výhodnej polohe v blízkosti železničnej a autobusovej stanice.


„Usudzujeme, že cca 30 až 40  % parkujúcich používa parkoviská v blízkosti nemocnice na bezplatné parkovanie pre prístup k železničnej a autobusovej stanici a do zamestnaní v blízkom okolí nemocnice,“ uviedla Ing. Raciková.

Problémy evidujú viaceré nemocnice, minister Drucker ich chce riešiť

Nemocnica má v záujme zmeniť tento systém parkovania tak, aby čo najviac vyhovoval nie len zamestnancom a pacientom nemocnice, ale aj preto, aby uľahčili a urýchlili výjazd sanitiek záchrannej služby, ktorý je často obmedzený práve parkujúcimi autami. Hovorkyňa nemocnice dodáva: „Čakáme na stanovisko Ministerstva zdravotníctva k výsledkom dotazníkového prieskumu týkajúceho sa parkovania.”  

Informáciu o predlžovaní času parkovania návštevníkov má už aj minister, ktorý pri riešení problému s parkovaním v Žilinskej nemocnici vymenoval hneď niekoľko ďalších nemocníc s podobným problémom.  „Nie je to problém len žilinskej fakultnej nemocnice, je to problém trenčianskej nemocnice, prešovskej nemocnice a mnohých iných nemocníc, ktoré majú areálové vstupy,” uviedol pre TV Markíza súčasný minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

V náväznosti na tieto zistenia plánuje Drucker prehodnotiť krok bezplatného parkovania. „Vidím, že to nefunguje. Mnohí pacienti sa sťažujú, že sa nevedia dostať na svoje parkoviská. Treba to vyhodnotiť a podiskutovať o tom, či a do akej miery upravíme tento režim,” dodal pre televíziu Markíza.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Fakultná nemocnica v Trnave