Otvorenie adventných trhov v Trnave sa nieslo v príjemnej atmosfére, foto 2