Medzi Cíferom a Hrnčiarovcami došlo k čelnej zrážke dvoch áut, cesta bola uzatvorená, foto 7