Nové štatistické zisťovanie o financiách domácností sa uskutoční od februára do apríla aj v Trnave


Foto: Nové štatistické zisťovanie o financiách domácností sa uskutoční od februára do apríla aj v Trnave Foto: ilustračná - iprieskum.sk

V rámci európskeho projektu HFCS (Housefold Finance and Consumption Survey) zaradené do prieskumu koordinovaného Európskou centrálnou bankou. Cieľom prieskumu je získať údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Celkovo sa do prieskumu zapojí 150 obcí a 2 090 vybraných domácností.

V období od februára do apríla 2018 navštívi poverený zamestnanec Štatistického úradu Slovenskej republiky náhodne vybrané domácnosti aj v Trnave. Mesto prosí občanov o spoluprácu pri vypĺňaní dotazníka.

„Všetky informácie, ktoré domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami bude narábané ako s citlivými údajmi. Poverený opytovateľ je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR,“ informuje mesto Trnava. 

Výsledky sa využijú na zabezpečovanie potrieb informačného systému štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií a osobitne na posudzovanie úpravy sumy životného minima. Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trnava