Mesto Trnava získa už zajtra ocenenie Európske mesto stromov 2017


Foto: Mesto Trnava získa už zajtra ocenenie Európske mesto stromov 2017 Foto: ilustračné

Mesto Trnava získa už zajtra ocenenie Európske mesto stromov 2017. Udelené bude vďaka tomu, že úspešne rieši problém s nedostatkom prírodného zázemia intenzívnou výsadbou stromov priamo v mestskom prostredí. Ocenenie udelila Európska arboristická rada (EAC) za snahu a starostlivosť o zeleň.

Slávnostné odovzdanie ocenenia sa uskutoční v piatok 19. mája o 11. hodine v Sade Antona Bernoláka.

Mesto Trnava sa dlhodobo snaží rozširovať plochy zelene v meste. Vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti sa však v poslednom sústreďuje najmä na zahusťovanie existujúcej zelene a hľadanie voľných miest na vysadenie nových stromov vhodných pre podmienky v konkrétnych lokalitách.

Cieľom je zlepšenie životného prostredia a zmiernenie dopadu zmeny klímy. Intenzita výsadby v posledných rokoch nemá obdobu v histórii novodobej samosprávy.


Prehľad stromov, ktoré pribudli v meste:

  • v roku 2014 pribudlo 815 stromov
  • v roku 2015 pribudlo 1 194 stromov
  • v roku 2016 pribudlo 492 stromov
  • v roku 2017 pribudlo zatiaľ 187 stromov

Dovedna ich je takmer 2 700 a ich prínos pre klímu a občanov mesta je porovnateľný s malým lesom. Najnovšiu relaxačnú zónu so stromami a trvalkovou výsadbou - Parčík Bela IV. vybudovala samospráva pri mestskom opevnení. Chystajú sa ďalšie aktivity v oblasti zveľaďovania zelene.

Napríklad, v centre mesta to bude už čoskoro revitalizácia jestvujúceho parčíka v rámci rekonštrukcie Námestia SNP. K prioritám samosprávy patrí aj starostlivosť o jestvujúcu zeleň. Stromy v centrálnej mestskej zóne a mestských parkoch sú označené evidenčnými štítkami a vyhodnotené z hľadiska stupňa poškodenia, sadovníckej hodnoty, potreby ošetrenia a perspektívy.

Každoročne sa plánuje a zabezpečuje prostredníctvom odborných záhradníckych firiem a certifikovaných alebo akreditovaných arboristov starostlivosť o dospelé stromy a výchovný rez mladých stromov. Nepopulárne, ale nevyhnutné výruby súvisiace napríklad s investičnými aktivitami chce mestská samospráva v budúcnosti nahradiť presádzaním stromov na iné miesto s pomocou presadzovacieho stroja.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu