Zamestnanci RTVS podpísali spoločné vyhlásenie. Šimkovičovú žiadajú, aby novelu stiahla


Foto: Zamestnanci RTVS podpísali spoločné vyhlásenie. Šimkovičovú žiadajú, aby novelu stiahla Foto: Úrad vlády

Už 600 zamestnancov a externých pracovníkov RTVS podpísalo spoločné vyhlásenie k pripravovanej novele z dielne ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Signatári si myslia, že navrhnuté zmeny môžu znamenať politické ovládnutie RTVS pre akúkoľvek vládnu moc. 

Šimkovičovej návrh má RTVS zrušiť a nahradiť ju novou STaR (Slovenská televízia a rozhlas). Novela sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Okrem iného mení aj počty v kontrolnej rade v prospech vládnej moci a vytvára úplne nový orgán - Programovú radu. Riaditeľa STaR by bolo možné odvolať aj v prípade, ak „opakovane konal v rozpore s rozhodnutím rady.“ Rada však bude môcť riaditeľa odvolať aj bez udania dôvodu. 

„My, podpísaní zamestnanci a externí spolupracovníci RTVS, preto žiadame predkladateľa – ministerstvo kultúry, aby stiahlo daný návrh z pripomienkového konania,“ píšu vo vyhlásení. Ministerku zároveň žiadajú, aby ministerstvo vytvorilo prostredie pre celospoločenskú diskusiu o budúcnosti verejnoprávneho média. 

Vyhlásenie zamestnancov a externých spolupracovníkov RTVS

Návrh Zákona o Slovenskej televízii a rozhlase prináša významné zmeny. Má sa zmeniť zloženie Rady RTVS a spôsob jej voľby, rovnako aj voľby generálneho riaditeľa, ktorého by bolo možné odvolať aj bez udania dôvodu. Má tiež vzniknúť nový orgán - Programová rada s kompetenciou kontrolovať vysielanie a zasahovať do spravodajského aj ďalšieho vysielania.

Praktickým dôsledkom navrhnutých zmien môže byť nástroj na politické ovládnutie RTVS pre akúkoľvek vládnu moc. Pritom slobodné a nezávislé verejnoprávne médiá majú slúžiť všetkým občanom Slovenska, nie mocenským ambíciám ktorýchkoľvek strán.

Toto vyhlásenie je vyjadrením znepokojenia ľudí, ktorí sa snažia profesionálne a poctivo vykonávať svoje zamestnanie, povolanie a pre mnohých aj poslanie.


Aj opakovaná najväčšia dôveryhodnosť nášho spravodajstva je pre nás v tomto smere potvrdením zmysluplnosti našej práce a aj zadosťučinením. Našou snahou je zabezpečenie kvalitnej budúcnosti verejnoprávnych médií na Slovensku.

My, podpísaní zamestnanci a externí spolupracovníci RTVS, preto žiadame predkladateľa – ministerstvo kultúry, aby stiahlo daný návrh z pripomienkového konania a aby v spolupráci s RTVS vytvorilo prostredie pre celospoločenskú diskusiu o budúcnosti verejnoprávneho média ako garanta nezávislej novinárskej a kultúrnej tvorby. Prvým predpokladom je vytvorenie mechanizmu pre zodpovedné riadenie nezávislé od politickej moci a stabilné financovanie aj po zrušení tzv. koncesionárskych poplatkov, ktoré boli jedným z pilierov verejnoprávnosti.

Chceme naďalej slobodne tvoriť, zachovávať pluralitu názorov a pracovať bez obmedzení alebo strachu. 

Ďakujeme za pochopenie a podporu.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu