Vo Fakultnej nemocnici v Trnave chýba personál. Riaditeľ zháňa ľudí na tieto pozície


Foto: Vo Fakultnej nemocnici v Trnave chýba personál. Riaditeľ zháňa ľudí na tieto pozície Foto: unsplash.com

Fakultná nemocnica v Trnave zverejnila hneď niekoľko pracovných ponúk. Na niekoľkých oddeleniach chýbajú zdravotné sestry. Hľadajú však aj primára či laborantov. Výberové konania oznámil riaditeľ fakultnej nemocnice Daniel Žitňan. 

Záujemcovia majú vyplniť prihlášku, ktorej súčasťou musia byť: písomný projekt činností, osobný  dotazník, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní a výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. Prihlášky je potrebné poslať do konca marca na adresu nemocnice A. Žarnova 11, 917 75 Trnava, heslo „KONKURZ“ s uvedením pracovnej pozície.

Koho hľadajú?

  • vedúca sestra Centrálnych operačných sál,
  • vedúca sestra Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny,
  • vedúca sestra Oddelenia centrálnej sterilizácie,
  • vedúci laborant nemocničnej lekárne,
  • primár Hematologického oddelenia,
  • vedúca sestra Oftalmologického oddelenia a Otorinolaryngologického oddelenia,
  • vedúca sestra Kliniky vnútorného lekárstva.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu