Mesto Trnava sa aj v roku 2018 zapája do kampane Do práce na bicykli, prihlásiť sa môžete aj vy


Foto: Mesto Trnava sa aj v roku 2018 zapája do kampane Do práce na bicykli, prihlásiť sa môžete aj vy Foto: Mesto Trnava

Aj v roku 2018 sa Trnava zapája do projektu Do práce na bicykli. Mesto ako samospráva je už oficiálne prihlásené, trnavčania tak môžu vytvárať svoje dvoj až štvorčlenné tímy. Registrácia tímov je možná do 5. mája 2018. Súťaž trvá od 1. do 31. mája.

„Trnavčania môžu vytvárať svoje 2- až 4-členné tímy a prihlasovať sa pod hlavičkou svojho zamestnávateľa.Vyzývame preto trnavské firmy, aby motivovali svojich zamestnancov a podporili ich účasť v súťaži. Vyzývame preto trnavské firmy, aby motivovali svojich zamestnancov a podporili ich účasť v súťaži. Hneď, ako sa do kampane zaregistruje prvý tím vašich zamestnancov, bude v systéme zaevidovaná aj vaša spoločnosť,“ informuje mesto Trnava.

Hlavným cieľom národnej kampane je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, a zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, a v neposlednom rade inšpirovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

„Veríme, že hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže bude predovšetkým dobrý pocit súťažiacich, že šetria svoje zdravie, svoje financie, svoje mesto a životné prostredie. V snahe zatraktívniť podujatie, okrem súťažných kategórií uvedených v štatúte súťaže, sme v spolupráci s partnermi pripravili pre ročník 2018 aj bonusy navyše,“ uvádzajú organizátori súťaže.

Novinkou tohto ročníka je aj možnosť pre študentov vytvoriť svoje vlastné tímy vrámci školy. Musia však najneskôr v deň začiatku kampane, t. j. 1. mája 2018 dosiahnuť vek 15 rokov. 

Okrem oficiálnych výsledkov celoslovenského organizátora kampane sa súťaží aj na úrovni mesta. Po ukončení súťaže vyhlási mesto Trnava lokálnych víťazov v týchto kategóriách:
- najväčší počet najazdených kilometrov (tím a jednotlivec)
- najväčší počet jázd (tím a jednotlivec)
- bonusová kategória – žrebovanie jedného výhercu spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období, alebo počas súťaže na bicykli prešli minimálne 500 kilometrov. 

Vlani za Trnavu súťažil rekordný počet súťažiacich - až 275 cyklistov v 86 tímoch. Súťažiaci spolu najazdili 44 662,76 km a ušetrili ovzdušie od 11 422,36 kilogramov CO2.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke kampane, ale aj na stránkach mesta
Prečítajte si viac:


Zdroj: Mesto Trnava