Dunajský fond ponúka už 3. grantovú výzvu, na podporu projektov je zatiaľ určených 58 000 eur


Foto: Dunajský fond ponúka už 3. grantovú výzvu, na podporu projektov je zatiaľ určených 58 000 eur Foto: http://www.dunajskyfond.sk/

Stredoeurópska nadácia vyhlásila od 20. marca do 23. apríla 2018 už 3. grantovú výzvu v rámci nadačného programu Dunajský fond. Výzva je zameraná na podporu verejnoprospešných projektov na Dunaji a Malom Dunaji, ktoré realizujú neziskové organizácie.

V rámci výzvy je na prerozdelenie financií projektom k dispozícii minimálne 58 000 eur. O podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie s projektami, ktoré sledujú aspoň jeden z cieľov tejto výzvy, ktorými sú:
- bližší kontakt s riekou,
- bohatší život na rieke, vrátane ochrany a zachovania prírodných hodnôt,
- plynulejší a príjemnejší pohyb pri/na rieke,
- spojenie prostredníctvom rieky so susedmi a ďalšími štátmi/sídelnými celkami.  

„Podporené môžu byť samostatné projekty, ako aj ucelené dielčie aktivity v rámci rozsiahlejších a dlhodobých projektov. Prijaté žiadosti bude hodnotiť odborná porota, ktorá pozostáva z členov Kruhu poradcov Dunajského fondu. Medzi nimi sú osobnosti pôsobiace v oblastiach architektúry, urbanizmu, ochrany prírody a športovo-rekreačných aktivít na rieke. Hodnotenie žiadostí bude prebiehať v dvoch postupových kolách, pričom v záverečnom kole postupujúci žiadatelia budú prezentovať svoje projekty osobne pred porotou,“ uvádza Juraj Tedla zo Stredoeurópskej nadácie.

Konkrétnu výšku finančnej podpory víťazným projektom schváli správna rada Stredoeurópskej nadácie. Výsledky grantovej výzvy budú zverejnené najneskôr 15. augusta 2018 na webovej stránke Dunajského fondu.

V rámci doterajších dvoch grantových výziev bolo podporených už 13 verejnoprospešných projektov, pozdĺž celého slovenského toku Dunaja ako aj Malého Dunaja sumou vo výške takmer 75 tisíc eur.

Grantová výzva je realizovaná vďaka finančnej podpore od spoločnosti SLOVNAFT, a.s., rodiny Kúšikovcov a NADÁCIE X-BIONIC® SPHERE.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Dunajský fond