Hygienici kontrolovali predajcov na vianočných trhoch, v Trnavskom kraji prebehlo najmenej kontrol


Foto: Hygienici kontrolovali predajcov na vianočných trhoch, v Trnavskom kraji prebehlo najmenej kontrol Foto: ilustračná

V období od 27. 11 do 15. 12 kontrolovali hygienici na Slovensku stánky, ktoré ponúkali občerstvenie na vianočných trhoch. Zamerali sa hlavne na kontrolu sledovanosti tovaru (pôvod), kontrolu chladiaceho a teplotného reťazca, dátumu spotreby, označovania alergénov a prídavných látok, kontrolu prevádzkovej hygieny, manipulácie s odpadom, dodržiavania osobnej hygieny, dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti. Okrem toho robili hygienici aj náhodný odber vzoriek na laboratórnu analýzu. 

V Trnavskom kraji vykonali najmenej kontrol, len 48.
Na celom Slovensku vykonali celkovo 646 kontrol.  Pre porovnanie, najviac kontrol prebehlo v Žilinskom kraji, a to až 130. Na celom Slovensku skontrolovali 457 zariadení. 

Tento rok zistili nedostatky v 28 zariadeniach, čo predstavuje 6%. Vlani to bolo až 8%, teda 42 zariadení. 


„Vyhovujúca úroveň hygieny a technické zabezpečenie je výsledkom každoročne sa opakujúcich kontrol, ako aj spolupráce s organizátormi vianočných trhov, ktorých opakovane upozorňujeme na legislatívne požiadavky pri organizovaní hromadných akcií,“ konštatuje Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Najčastejším problémom bolo pochybenie pri skladovaní potravín. Vo viacerých prípadoch na prevádzke pri príprave jedla nepoužívali ochranné rukavice. Nedostatočnú hygienu zistili kontrolóri v 6 stánkoch. 

Na mikrobiologické vyšetrenie odobrali hygienici 99 vzoriek potravín a pokrmov. 9 z nich, teda 9% vzoriek, nevyhovelo kritériám. 
Za zistené nedostatky pri kontrolách uložili hygienici na mieste spolu 21 blokových pokút v celkovej sume 1 397 eur. Jeden stánok bol z hygienických dôvodov zatvorený, pretože nemali zabezpečený prívod pitnej vody na umývanie rúk zamestnancov a náradia. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: uvzsr.sk