Mesto Trnava vyčlenilo viac ako 154 tisíc eur na podporu projektov v rámci Dotácií mesta na rok 2018


Foto: Mesto Trnava vyčlenilo viac ako 154 tisíc eur na podporu projektov v rámci Dotácií mesta na rok 2018 Foto: ilustračná - pixabay.com

Mesto Trnava pripravilo pre záujemcov o získanie dotácie v roku 2018 súťaž. Na tieto účely mesto vyčlenilo v rozpočte na rok 2018 spolu 154 853 eur.  Finančnú podporu od mesta môžete získať v podobe dotácie na aktivity v oblastiach športu, mládeže, výchovy a vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, charity, zdravotne znevýhodnených, zdravia a drogovej prevencie, ekológie, životného prostredia, adaptácie na zmeny klímy a v oblasti prorodinných aktivít.

Uzávierka prijímania žiadostí je 16. februára 2018.
Vyplnené vzorové tlačivá a všetky potrebné prílohy treba do uvedeného dátumu doručiť na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava.

„Vzorové tlačivá sú zverejnené na internetovej stránke mesta v sekcii Občan / Úradné tlačivá. Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy,“ informuje mesto.

Každý subjekt môže v tomto kalendárnom roku predložiť mximálne dve žiadosti o dotáciu, pričom ich účel musí byť odlišný. Dotáciu nemôže získať ani občan, ktorý v minulom roku dotáciu získal a jej finančie využil na iný účel ako stanovila zmluva.

Všetky potrebné podklady nájdete aj v na stránke mesta Trnava v sekcii Dotačný systém mesta. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trnava