Projekt revitalizácie dvorov na Hospodárskej ulici je pripravený, predpokladané náklady sú 360 000


Foto: Projekt revitalizácie dvorov na Hospodárskej ulici je pripravený, predpokladané náklady sú 360 000
Galéria: 5 fotiek
Foto: trnava.sk

23. jnauára sa stretli obyvatelia Hospodárskej ulice v rámci participatívneho rozpočtu mesta Trnava. Oboznámili sa s konceptom úpravy lokality dvorov na ulici, ktoré im predstavila autorka, architektka Ing. Magdaléna Horňáková.

Predmetom zadania projektu bola revitalizácia prvých štyroch dvorov na Hospodárskej ulici, označených A, B, C, D od Ulice Andreja SLádkoviča v smere po železničnú stanicu. V rámci zadania bola nie len úprava oblasti, ale aj zachovanie detských ihrísk a vytvorenie novej rekreačnej zóny.

„Ing. Magdaléna Horňáková sa snažila vo svojich návrhoch zohľadniť všetky požiadavky a predstavy obyvateľov, zároveň však sama priniesla mnoho zlepšení k humanizácii tohto územia. Pred každým vchodom pribudne lavička, dva stojany na bicykle a zeleň. V smere od Sládkovičovej ulice budú dvory postupne riešené ako detské ihrisko pre malé deti, fitness zóna, detské ihrisko pre väčšie deti a verejne prechodný dvor, ktorý je využívaný ako tranzitné územie pre peších a cyklistov k Parku Janka Kráľa, zas ako relaxačná zóna s terénnymi úpravami. Trávnaté plochy budú ohradené živým plotom, v hre je aj osadenie sušiakov na bielizeň, pokiaľ budú mať obyvatelia o ne na trávniku záujem. Viaceré kontajnerové stojiská nahradia na dvoch miestach polozapustené kontajnery. Malé nevyužité plochy v smere k Hodžovej ulici zas obsadia oplotený psí záchodík a minivýbeh pre psy,“ infomruje mesto Trnava.

Detské ihrisko bude riešené v podobe hospodárskeho dvora, teda preliezky, domček a hojdačkz budú mať podobu sliepok, barančeka či koníka. Okolo hracíc a svičiacich prvkov je naplánovaná mäkká dopadová zóna. Obyvateľov na stretnutí zaujali práve tieto spevnené povrchy, ktoré nebudú zo štrku, ale z polopriepustnej umelej gumy. Z pevného povrchu sa vybudujú len najnutnejšie chodníky.

[photo]325[photo]


Zeleň na území je chránená, preto budú niektoré stromy ošetrené, no staršie kusy bude treba odstrániť, pretože môžu ohrozovať bezpečnosť. Najväčšie zásahy do zelen čaká dvor najbližšie k stanici, kde treba odstránič invazívne dreviny a vzsadiť okrasné čerešne.

Problémom obytných blokov ostáva nedostatok parkovacích miest. Hoci ich pár pribudne, v prvom rade je potrebné udržať zeleň, ktorej je v meste stále málo.

Ďalším problémom je vetranie psíkov a hranie detí. Plochy detských ihrísk sú pre psz zakázané, ale architektka pristúpila k možnosti sprístupnenia fitness zóny aj pre psov, napr. kým bude majiteľ cvičiť. Tranzitná zóna štvrtého dvora je pre štvornohých miláčikov prístupná. Pomoc psičkárom poskytne aj uzatvárateľné územie určené pre psie záchody. Nebude to výbeh, ale len možnosť vykonania potreby, ktorú majiteľ musí po psíkovi odpratať. Ing. Horňáková zdôraznila, že ide o pilotný projekt, ktorý by mal majiteľom psov uľahčiť život, keďže už nebudú musieť prechádzať cez frekventovanú Hospodársku ulicu. Zároveň pomôže rodičom malých detí, ktoré rady slobodne behajú po trávnikoch. Ak sa osvedčí, pribudnú psie záchody aj v iných častiach mesta.

Mesto sa pri financovaní projektu plánuje uchádzať o možnosť získania podpory cez projekty IROP, pri ktorých by bolo len spolufinancujúcim subjektom. Predpokladané náklady sú 360 tisíc eur, z ktorých len menšiu čiastku uhradí rozpočet mesta. Po získaní financií môže mesto projekt realizovať v roku 2019.

Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trnava