Študenti dnes píšu maturitný test zo slovenského jazyka, pozrite si aktuálne témy slohových prác


Foto: Študenti dnes píšu maturitný test zo slovenského jazyka, pozrite si aktuálne témy slohových prác

Už dnes, 13. marca, sa začínajú písomné maturitné skúšky na stredných školách. V tomto roku sa na maturitnú skúšku prihlásilo 43 541 žiakov zo 707 stredných škôl. Už dnes sa 40 202 žiakov podujalo písať slohovú prácu a test zo slovenského jazyka a literatúry. Tohtoročné témy opäť vyžrebovali a vyhlásili prostredníctvom živého vysielania v RTVS - v Rádiu Slovensko.

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018 - Slovenský jazyk a literatúra:

1. A na čo je sloboda ak nie na to, aby si sa angažoval? J. P. Sartre (Diskusný príspevok) 

2. Spoločnosť sa mení, ale ľudská závisť a radosť zostávajú stále rovnaké (Úvaha)  

3. Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám (Slávnostný príhovor pri príležitosti ukončenia stredoškolského štúdia)  

4. Priateľ mi podal ruku v pravý čas (Rozprávanie)  

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018 - Slovenský jazyk a slovenská literatúra:  

1. Nie sme zlí, azda bývame bezradní, bez chýb nie je nik. Boris Filan, text piesne skupiny Elána (Charakteristika mladej generácie) 

2. Mohlo to dopadnúť aj horšie (Rozprávanie) 

3. Dôležitosť športu v živote človeka (Výklad) 

4. Miesto hudby v mojom živote (Úvaha)

Maturita sa však písomnou skúškou zo slovenského jazyka a literatúry nekončí. Počas týždňa pokračujú skúšky z ďalších predmetov.

V stredu 14. marca budú všetci maturanti písať test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Žiaci z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, budú v tomto čase písať test a slohovú prácu z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1.

„Najčastejšie si maturanti vyberali anglický jazyk, z ktorého bude maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti 36 328 žiakov. V poradí záujmu nasleduje nemčina (3 397 žiakov) a ruština (870 žiakov). Francúzštinu si vybralo 33 maturantov, španielčinu 13 a najmenej žiakov už tradične bude maturovať z talianskeho jazyka – traja,“ informovalo Ministerstvo školstva SR.

Vo štvrtok 15. marca, čaká 6 143 maturantov, ktorí sa prihlásili na maturitu z matematiky test z tohto predmetu.

Maturitný týždeň uzavrie piatkový test a slohová práca z vyučovacieho maďarského a ukrajinského jazyka pre žiakov škôl týchto národnostných menšín. V prípade maďarského jazyka a literatúry ich bude písať 1 833 žiakov, ukrajinský jazyk a literatúra čaká 21 maturantov. Aj témy z tohto predmetu vyhlásia priamo vo vysielaní Rádia Slovensko.

Zadania slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní zverejnené len prostredníctvom uvedených internetových stránok.

Aj tento rok si mohli žiaci zvoliť maturitu z vyučovacích jazykov a matematiky elektronickou formou. Ministerstvo školstva informovalo, že na elektronickú maturitu sa k dnešnému dňu prihlásilo vyše 2 100 žiakov zo 101 škôl.

Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si všetky školy môžu prevziať 2. mája 2018 elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené v dňoch 3. – 4. mája 2018.

Náhradný termín písomných maturít, ktorý je určený pre žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je naplánovaný na 10. – 13. apríla 2018.
Opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 4. do 7. septembra 2018. 

 


Prečítajte si viac:


Zdroj: Ministerstvo školstva SR