Vďaka projektu Záchrana som ja sa aj do Trnavské kraja dostanú automatické externé defibrilátory


Foto: Vďaka projektu Záchrana som ja sa aj do Trnavské kraja dostanú automatické externé defibrilátory Foto: Falck Emergency

Na Slovensku sa rozšíri sieť s automatickými externými defibrilátormi. Tie sa dostanú aj do malých obcí, kam to má záchranka často ďaleko.

Až päť miest v Trnavskom kraji bude teraz bezpečnejších. Zatiaľ čo vo svete sú automatické externé defibrilátory (AED) bežnou súčasťou verejných priestranstiev, u nás to tak nie je a ich počty po celom Slovensku nie sú veľmi vysoké. Aj preto nadácia Alianz a Falck nezisková organizácia rozdá do konca roka AED až na piatich základných školách v Trnavskom kraji. 

„Školy sú miestom, kde sa nepohybujú len deti. Ale aj ich rodičia, starí rodičia, iní rodinní príslušníci, či aj samotní učitelia a ďalší predstavitelia škôl. A to keď ich vodia do školy či zo školy, ale aj pri rôznych školských akciách. Je tu teda veľký pohyb ľudí a aj deti trávia v škole značnú časť svojho dňa. Niektoré úrazy, ktoré sa v škole môžu stať, si vyžadujú hospitalizáciu, najvážnejšie z nich sa nezaobídu bez ošetrenia záchranárov. Sú však aj kritické prípady, kedy nie je čas čakať na príchod záchranky (priemerný dojazd 8 až 11 minút) a treba začať s okamžitým oživovaním. Pri náhlom zlyhaní srdca rozhodujú prvé minúty – pokiaľ sa nezačne s včasnou masážou srdca, následky môžu byť fatálne“ hovorí Jana Mračnová z Falck neziskovej organizácie.

„Pri ohrození života často rozhodujú minúty a záchranou môže byť práve defibrilátor, ktorý použije hoci aj školák. V mnohých obciach, ktoré sú od najbližšej záchrannej služby vzdialené aj desiatky kilometrov, môže byť defibrilátor najbližšou a najrýchlejšou pomocou, ktorá prispeje k záchrane života,“ dopĺňa za Nadáciu Allianz Lucia Muthová. 

Defibrilátory sa do škôl dostanú vďaka projektu ZÁCHRANA SOM JA. Žiaci prvého stupňa mohli v rámci projektu posielať svoje príbehy na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Do projektu sa zapojilo takmer 400 tried, z ktorých porota vybrala najlepších 50. Z toho 7 tried z Trnavského kraja. Tie pre celú svoju školu teraz dostanú zážitkový kurz prvej pomoci pre celý prvý stupeň, certifikovaný kurz prvej pomoci pre učiteľov, ako aj  už spomínané AED.

AED je malá skrinka, ktorá slúži na defibriláciu. Automatický defibrilátor dokáže zhodnotiť stav človeka a na základe toho posúdi, aký elektrický výboj použiť a či vôbec. Aj takto dokáže rýchlo zachrániť život, pretože pokyny na obsluhu dáva v slovenskom jazyku. 

Počas mesiaca december sa na vybraných školách uskutočnia kurzy na obsluhu AED. 

Termíny konania kurzov prvej pomoci v rámci Trnavského kraja:
ZŠ Sadová, Senica – 18.12.2017
ZŠ s MŠ Boleráz – 29.12.2017
ZŠ s MŠ Brestovany – 5.12.2017
ZŠ s MŠ Dubovany – 6.12.2017
ZŠ Jána Palárika, Majcichov – 7.12.2017


Prečítajte si viac:


Zdroj: Falck Emergency