V Galante vznikne mládežnícky parlament. Ako sa môžete prihlásiť


Foto: V Galante vznikne mládežnícky parlament. Ako sa môžete prihlásiť Foto: unsplash.com

Mesto Galanta sa rozhodlo po vzore Trnavy založiť vlastný mládežnícky parlament. Vznikol na základe Koncepcie práce s mládežou. Jeho súčasťou sa môžu stať mladí ľudia vo veku od 14 do 26 rokov, ktorí majú v meste trvalý pobyt. Funkčné obdobie člena parlamentu budú dva roky.

Záujemcovia môžu na stránke mesta vyplniť prihlasovací formulár, ku ktorému je potrebné priložiť motivačný list. Oba dokumenty je potrebné zaslať na adresu mestského úradu, alebo ho doručiť osobne do podateľne a to najneskôr 15.marca 2024.

Parlament mládeže mesta Galanta má byť politicky nezávislá mládežnícka skupina, ktorá spolupracuje najmä s primátorom mesta, so zriadenými odbornými komisiami pri mestskom zastupiteľstve, koordinátorom práce s mládežou, mimovládnymi organizáciami podporujúcimi prácu s mládežou. Mládežnícky parlament bude mať tiež vlastný plán zasadnutí. 

Čo všetko bude mládežnícky parlament robiť?

  • zastupovať mladých ľudí žijúcich a študujúcich na území mesta, 
  • zabezpečovať spoluprácu a komunikáciu s mestom Galanta, 
  • prinášať iniciatívne návrhy a vytvárať podmienky na ich realizáciu, 
  • podporovať angažovanosť mládeže v jednotlivých lokalitách na mestskej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, 
  • vypracovávať a podporovať projekty pre vytváranie priestoru na kreativity a slobodné zmýšľanie mladých ľudí, 
  •  podporovať rovnosť príležitostí mládeže a eliminovať diskrimináciu, 
  •  iniciovať kampane na vytváranie spolupráce medzi deťmi, mládežou a verejnosťou, podporovať projekty pre neorganizovanú mládež, 
  • vyjadrovať sa k súčasnej legislatíve mesta, pripomienkovať legislatívne úpravy a iniciovať legislatívne zmeny, 
  • zúčastňovať sa zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Galante.

„Hlavným cieľom koncepcie je vytvoriť podmienky a príležitosti pre zvyšovanie kvality života mladých ľudí žijúcich a pôsobiacich na území mesta Galanta. Podmienky, ktoré im umožnia naplno rozvinúť svoju osobnosť, potenciál, slobodne sa realizovať, byť aktívnou súčasťou komunity a spoločnosti, či napomôcť k tomu, aby dbali na svoje fyzické a duševné zdravie,“ informuje hovorkyňa mesta Galanta Mária Kilácskóová a zároveň dodáva, že práve mládež patrí k najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu