06 december 2017 - 14:58
Lucia Kvasňovská

Základná škola na Atómovej ulici dnes od mesta slávnostne prevzala prerobené športové ihrisko

Foto: Základná škola na Atómovej ulici dnes od mesta slávnostne prevzala prerobené športové ihrisko
Galéria: 4 fotky
Foto: trnava.sk
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

Dnes, 6. decembra, o 10:00 Základná škola na Atómovej ulici slávnostne prevzala  od zástupcov mesta Trnava Multifunkčné ihrisko vo svojom areáli. Rekonštrukcia sa začala už v júli tohto roku a pozostávala z dvoch objektov, a to z bežeckého oválu s multifunkčným ihrikom a z areálového osvetlenia. 

„Väčšina prác sa konala počas školských prázdnin. Realizovala sa i revitalizácia okolitého priestoru ihriska. V prvých septembrových dňoch sa kládol špeciálny umelohmotný povrch. Táto nová povrchová úprava je z kvalitného umelého vodopriepustného polyuretánového povrchu pre atletiku aj pre loptové hry. Povrch je vyhotovený v dvoch farbách, a to červenej pre bežecké disciplíny a zelenej pre loptové hry. Bežecký areál dĺžky 150 m je umiestnený po obvode multifunkčného ihriska a je doplnený o doskočisko pre skok do diaľky. Multifunkčné ihrisko bude slúžiť pre rôzne typy športov (tenis, volejbal, basketbal, hádzaná/malý futbal). Za bránkami pre hádzanú (malý futbal) je nainštalované záchytné oplotenie s výškou 5 m a dĺžkou 18 m. V ovále športoviska sú umiestnené štyri cvičiace prvky vrátane návodov na cvičenie,“ uvádza mesto Trnava.

Súčasťou rekonštrukcie bolo tiež vybudovanie osvetlenia vonkajších priestorov ihriska. Stavba bola doplnená o rekonštrukciu spevnených plôch v tesnom dotyku s novým športovým areálom. Ich rekonštrukcia pozostávala z vybúrania pôvodných nevyhovujúcich spevnených plôch a nahradením ich novými z betónovej drenážnej dlažby. Tie sú zároveň doplnené v troch miestach novými stromami.

Prístup do areálu je zabezpečený osadením novej dvojkrídlovej bránky pre peších. Súčasťou rekonštrukcie bola aj oprava vonkajšieho schodiska do budovy školy, aby sa uľahčil a skvalitnil prístup žiakov do areálu športoviska.  

Vybudovaním samostatného vstupu budú môcť športovisko využívať nielen žiaci školy, ale aj široká verejnosť. Harmonogram a podmienky užívania verejnosťou budú stanovené v najbližšom čase a zverejnené na internetovej stránke školy.

Zdroj: trnava.sk


Dopravný servis
Cífer
Prekážka na ceste
00:17
Kukučínova
Iné nebezpečenstvo
00:14
Modranka
Prekážka na ceste
00:12
Poľná
Iné nebezpečenstvo
23:15
Hlavná
Policajná hliadka
23:12
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia

Podujatia nie sú dostupné.