Revitalizácia ihriska na Ulici Gejzu Dusíka má konkrétnejšiu podobu, stretnutia pokračujú v januári


Foto: Revitalizácia ihriska na Ulici Gejzu Dusíka má konkrétnejšiu podobu, stretnutia pokračujú v januári
Galéria: 4 fotky
Foto: trnava.sk

Mesto Trnava v spolupráci s občanmi rozbehlo projekt na revitalizáciu ihriska na ulici Gejzu Dusíka. Z prvého verejného stretnutia v júni vzišli návrhy na úpravu miesta. Posledné stretnutie sa konalo 4. decembra a projekt začína dostávať reálnu podobu. 

Decembrové stretnutie priniešlo konkrétnejšiu predstavu, ktorá zohľadňuje spätnú väzbu od obyvateľov. Keďže došlo k akémusi rozdeleniu názorov, stretnutie sa orientovalo na otázku, či bude aj naďalej umožnený prechod áut popri detskom ihrisku, alebo sa cesta zmení na chodník pre peších. 

Zástancovia uzavretia cesty zohľadňujú predovšetkým bezpečnosť detí. Neboja sa susedov, pretože tí podľa nich v oblasti parku jazdia bezpečne a pozorne, pretože oblasť poznajú. Obavy majú z cudzích vodičov, ktorí nemusia poznať miesto a mohli by zanedbať bezpečnosť. Proti uzávierke cesty sú predovšetkým obyvatelia bytovky, ktorá by stratila bezprostrednú dostupnosť autom. 

„Na stretnutí boli prítomní aj architekt a dopravný expert z Mestského úradu v Trnave, ktorí pomáhali vniesť do diskusie fakty (napr. legislatívne pozadie, historické súvislosti aktuálnej dopravnej situácie na tomto mieste či možné riešenia z technického hľadiska),“ dodáva mesto Trnava.

[photo]204[photo]

Vysoká miera vzájomnej dôvery medzi susedmi výrazne pomáha pri riešení názorových rozdielov.


Umiestnenie retardérov a dopravného značenia, spriechodnenie polovice komunikácie, paralelne vedený chodník či prístup k bytovke autom z iného smeru sú opatrenia, ktoré by mali prispieť k vzájomnému dohodnutiu občanov.  Ďalšie stretnutie sa bude konať v januári.

Ďalšou významnou časťou stretnutia bola samotná podoba revitalizovaného ihriska. 

„Projektantka Magdaléna Horňáková predstavila prítomným svoj návrh revitalizácie tohto priestoru. Priamo na mieste reagovala na požiadavky zúčastnených obyvateľov: kríky pred bytovkou budú nahradené trávnikom, pretože momentálne slúžia ako prírodné WC pre deti, a z dôvodu zníženia hluku z ihriska pod oknami bytovky budú pôvodne navrhnuté húpačky vymenené s pieskoviskom (ihrisko sa ďalej od bytoviek smerom k parkovisku z dispozičných a prevádzkových príčin posunúť nedá). Okrem toho sa v návrhu popresúvali aj ostatné prvky a upravila sa poloha vstupu na ihrisko,“ informuje mesto. 

Na obnovenom ihrisku nebudú chýbať nové stromy, kontajnery by mali nahradiť polopodzemné kontajnery, ktoré samospráva umiestňuje aj v meste.

Dopadová vrstva bude z materiálu EPDM. Výhodou je väčšia odolnosť a dlhá životnosť. proti prehrievaniu, ktoré môže spôsobiť zápach budú vysadené stromy, aby na plochu tienili a svetlejšia farba, ktorú bude mať, by mohla rovnako prispieť k zníženiu prehrievania. Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: trnava.sk