Slovensko budú v Bruseli reprezentovať tri študentky z Obchodnej akadémie v Trnave


Foto: Slovensko budú v Bruseli reprezentovať tri študentky z Obchodnej akadémie v Trnave Foto: Trnavský samosprávny kraj

Tri študentky Obchodnej akadémie z Trnavy predstavia v marca v Bruseli európskym inštitúciám svoj pohľad na úlohu kultúry v budúcej Európe.

Už dnes v priestoroch školy absolvovali odborné školenie a prípravu s pani Martinou Širhalovou MBA, zamestnankyňou Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru EESC v Bruseli. 

Každú krajinu reprezentujú 3 žiaci a učiteľ. Na prezentáciu potrebujú výbornú znalosť anglického jazyka, komunikačné schopnosti a aktívne zapájanie sa do diskusie.

Slovensko budú zastupovať Mária Pluhárová, Anna Fridrichová a Michaela kalašová pod vedením PaedDr. Ing. Tatiany Škodovej, PhD. Všetky sú senior ambasádorkami Európskeho parlamentu.


Študenti 33. škôl z celej Európy prídu 15. a 16. marca do Bruselu, aby sa tu podelili o svoje názory a nápady. Spoločne budú premýšľať, diskutovať a hlasovať o troch návrhoch, ktoré európske inštitúcie zohľadnia pri tvorbe politiky. EESC chce týmto zapojiť mladú generáciu do tvorby politiky na úrovni EÚ a zohľadniť ich názory, nápady a skúsenosti,“ informoval Trnavský samosprávny kraj. 

Študenti sa v rámci programu budú venovať otázke európskej kultúry, či existujú spoločné európske hodnoty, alebo je to len súbor národných tradícii. Rovnako sa budú zaoberať úlohou, ktorú zohráva Európska únia pri podpore kultúry a hospodárstva regiónov a miest. Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trnavský samosprávny kraj