570 000 eur vyčlenil TTK na podporu projektov občanov v oblasti kultúry, zdravia, športu a mládeže


Foto: 570 000 eur vyčlenil TTK na podporu projektov občanov v oblasti kultúry, zdravia, športu a mládeže Foto: ilustračná

Trnavský samosprávny kraj chce aj tento rok podporiť podujatia a aktivity občanov. V rozpočte na rok 2018 vyčlenili na tento účel poslanci až 570 tisíc eur. na každú z troch podporovaných oblastí tak môžu prispieť 190 tisíc eur.

„Trnavský samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia TTSK o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK č. 7/2006 v znení  Dodatku č. 1 predkladá Návrh výziev Trnavského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci jednotlivých programov,“ informuje kraj.

Kraj tak podporí projekty v 3 oblastiach, a to:
- Podpora kultúrnych, umeleckých aktivít a mládeže
- Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraný na pomoc pre sociálne odkázaných občanov
- Podpora športových aktivít a mládeže


Žiadosť o poskytnutie dotácie môžu záujemcovia odoslať Úradu TTSK najneskôr do 29. marca 2018.

Žiadosť o dotácie si môžu uplatniť právnické a fyzické osoby - podnikatelia s trvalým pobytom alebo sídlom na území Trnavského samosprávneho kraja.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trnavský samosprávny kraj