Obyvatelia Piešťan sa dočkali, mesto informovalo o plánovanej rekonštrukcii Štúrovej ulice v centre


Foto: Obyvatelia Piešťan sa dočkali, mesto informovalo o plánovanej rekonštrukcii Štúrovej ulice v centre Foto: Mesto Piešťany

Aj miestne komunikácie v Piešťanoch sa dočkajú opravy. Jedna z najhorších ciest mesta - Štúrova ulica v centre mesta - sa konečne dočká rekonštrukcie, a to v celej svojej dĺžke.

Mesto Piešťany pripravuje kompletnú rekonštrukciu miestnej komunikácie Štúrova v priestore danom uličnou čiarou MK Štúrova ulica až po napojenie na Námestie 1. Mája ku kruhovej križovatke z jednej strany, na druhej strane po obslužnú spojovaciu komunikáciu Štúrova-Štefánikova vrátane napojenia vodorovného dopravného značenia na strane od MK Štefánikova,“ informovalo mesto Piešťany.

Cesta na tejto ulici je v zlom technickom stave a vyžaduje si rekonštrukciu. V súčasnosti po ulici premávajú autá len v jednom smere a v smere dopravy sú vyznačené parkovacie stojiská. Nachádza sa tu však aj protichodný cyklistický chodník a chodníky pre peších na oboch stranách. 

Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta MsÚ Piešťany ďalej informovalo, že navrhované šírkové  parametre rekonštrukcie komunikácie vychádzajú z existujúceho usporiadania, pretože šírka komunikácie je limitovaná existujúcou zástavbou.

V zmysle projektovej dokumentácie, ktorú pripravuje projektant Ing. Stanislav Chmelo - SDI, plánujú vykonať kompletnú rekonštrukciu, a to aj vrátane úpravy podložia a potrebného vyspádovania v zmysle platných technických noriem. Tie zahŕňajú aj rekonštrukciu chodníkov a sadbové úpravy vrátane sanácie vybraných drevín.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Piešťany