Verejné obstarávanie bude mať nové podmienky, kraj plánuje viac využívať vlastné zdroje


Foto: Verejné obstarávanie bude mať nové podmienky, kraj plánuje viac využívať vlastné zdroje Foto: Trnavský samosprávny kraj

V súvislosti s prípravou nového zákona o verejnom obstarávaní chce Úrad pre verejné obstarávanie počuť aj názory samospráv. Zhodli sa na tom, že podmienky verejného obstarávania musia byť nastavené jasne, a tak zabezpečili verejným organizáciám efektívne a lacné nakupovanie, pričom budú chrániť verejné zdroje. 

Predseda ÚVO Miroslav Hlivák a riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania Jaroslav Lexa navštívili aj Trnavský samosprávny kraj, kde ich prijal Jozef Viskupič.

„Som veľmi rád, že téma verejného obstarávania sa dostala na pôdu trnavskej župy. Je dobre, že úrad pred spustením medzirezortného pripomienkovania zaujímajú regióny,” vyjadril predseda TTSK a pozval zástupcov ÚVO na najbližšie rokovanie Združenia SK8 do Košíc.

„Chcel by som poďakovať za pozvanie na rokovanie zástupcov krajov. Novou legislatívou sa chceme priblížiť európskym normám a vytvoriť dostatočný manévrovací priestor pre obstarávateľov. Ak sa chceme po dvadsiatich rokoch pohnúť vpred, musíme rozmýšľať moderne a využívať nové, efektívnejšie metódy v každom segmente,” uviedol M. Hlivák.


Po novom by hlavným kritériom pri výbere vo verejnom obstarávaní nemala byť najnižšia cena, ale predovšetkým kvalita práce. 

S novými kritériami súhlasil aj Viskupič. Zároveň však pripomenul, že v tomto prípade treba dávať pozor aj na možnú korupciu. Na stretnutí sa tiež dotkli témy obmedzenia služieb externých firiem, čo by malo pomôcť zvýšiť využívanie kapacít kraja. Na tento krok však legislatívnu zmenu nepotrebujeme. Zákon to umožňuje už teraz.

„Otvorili sme zároveň tému ,in house’, to znamená, že činnosti, ktoré dokáže zabezpečiť kraj vo vlastných podmienkach, vykonáme doma. Nebudeme obstarávať externe, ale vytvoríme predpolie, aby dané činnosti uskutočňovali naše organizácie, podporíme teda vlastné inštitúcie. Niektoré služby - napríklad opravy ciest – teda zabezpečíme z veľkej časti cez krajskú Správu a údržbu ciest, takže nemusíme platiť firmám z externého prostredia, tak ako to bolo zvykom v predošlom období. Aj viaceré ďalšie služby vieme zabezpečovať sami a zvládneme ich vykonávať vlastnými silami,“ uviedol trnavský župan.


Prečítajte si viac:Zdroj: Trnavský samosprávny kraj