Hasiči v Trnave vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch


Foto: Hasiči v Trnave vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch Foto: ilustračná - pixabay

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vyhlasuje od 15. júna 2018 až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme. Každý občan je v takomto vyhlásenom čase a počas jeho trvania povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

„V súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a)  zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 15. 06. 2018, 7.00 hod. do odvolania,“ informovalo mesto Trnava. 

Počas trvania tohto zvýšeného rizika vzniku požiarov sa v lesoch a v ich okolí nesmie:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • vypaľovať porasty, kríky, trávu, stromy, slamu a ani žiaden biologický odpad
  • zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k požiaru

Za územia, ktorých sa vyhlásenie o nebezpečenstve vzniku požiaru týka, sú zodpovední aj majitelia a užívatelia pozemkov. Tí sú v takomto období povinní:

  • zabezpečiť v lesoch hliadkovaciu činnosť, s harmonogramom a určením trasy pochôôdzok a tiež s vhodným systémom spojenia hliadkujúcich s ohlasovňou požiarov
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného protipožiarného náradia a jeho množstvo v závislosti od veľkosti územia
  • udržiavať prejazdové cesty a zdroje vody v takom stave, aby umožnili bezproblémový zásah hasičov
  • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napr. lesné traktory a iné, ktoré sa používajú pri práci s drevom
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov; vytváranie rozčleňovaní pásov na zabránenie šírenia požiaru; prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trnava