Takmer 80 stredných odborných škôl dostane financie na modernizáciu, chcú prilákať viac študentov


Foto: Takmer 80 stredných odborných škôl dostane financie na modernizáciu, chcú prilákať viac študentov Foto: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Až 77 stredných odborných škôl získa viac ako 50 miliónov eur na modernizáciu materiálno-technického vybavenia pracovísk, rekonštrukciu priestorov či zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré vyhodnotilo žiadosti Integrovaného regionálneho operačného programu IROP zamerané na zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní.

„Ak chceme, aby Slovensko bola konkurencieschopná krajina, nesmieme zabúdať na odborné vzdelávanie na stredných školách. Tie boli v poslednej dobe akoby na okraji záujmu. Pritom práve odborné školy vychovávajú také profesie ako sú poľnohospodári, potravinári, elektrotechnici, stavbári, lesníci, ale dokonca aj hotelieri. Bez nich si sotva vieme predstaviť bežný život. Práve toto sú odbory, ktoré sa bez kvalitného technického a materiálneho vybavenia nezaobídu,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

DO 1. kola žiadostí predložili spolu 107 projektov v hodnote 68,8 milióna eur. Doteraz schválili 77 projektov v hodnote 50,24 milióna eur.

Najviac podporované aktivity v projektoch boli materiálno-technické vybavenie pracovísk ako napríklad dielne, šatne, sociálne zariadenia, moderné meracie zariadenia pre študentov, výpočtová technika, vzduchotechnika, osvetlenie.

Pri rekonštrukcii priestorov to bolo rozšírenie učební, zvýšenie počtu učební, vytvorenie nových priestorov pre hygienické potreby. Podporené bolo tiež zvýšenie energetickej hospodárnosti budov – zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie strechy.


Ministerstvo a IROP sa snažia o zvýšenie kvality štúdia a prilákanie viacerých študentov na odborné školy. Reagujú tak na opakované vyjadrenia firiem a zamestnávateľov o nedostatku kvalitne technicky a odborne vzdelaných absolventov škôl.

Agrorezort v rámci IROP-u podporí vznik tisícok nových miest v škôlkach, lepšie technické vybavenie v školách, zeleň v mestách, rekonštrukcie regionálnych ciest, lepšie sociálne služby, kvalitnú verejnú dopravu či budovanie cyklotrás. 

„Zásadným spôsobom sme naštartovali  čerpanie eurofondov aj na regionálny rozvoj. Kým na začiatku volebného obdobia boli vyhlásené iba dve výzvy, ku dnešnému dňu je to 19 výziev za miliardu eur. Z celkovej alokácie 1,738 mld. eur táto suma predstavuje 59%. IROP je nielen úspešný eurofondový operačný program, ale aj príklad transparentnosti a zapojenia samotných regiónov do rozhodovania,“  dodáva Gabriela Matečná.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka